certifikát

"Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je výrobca povinný pred uvedením stavebného výrobku na trh, v tomto prípade drevostavbu, vydať SK vyhlásenie o parametroch" O tomto zákone sú informované všetky stavebné úrady a my ako členovia zväzu spracovateľov dreva informujeme záujemcov o drevostavby cez naše stránky o tejto povinnosti. To znamená, že bez predloženia SK vyhlásenia o parametroch stavebný úrad nemôže vydať stavebné povolenie alebo skolaudovať drevostavbu.

Stiahni certifikát

certifikat