Malometrážne byty

Koncept sociálnych bytov bol navrhnutý pre potreby miest a obcí. Umožňuje zabezpečiť bývanie pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva. Drevostavba má v tomto prípade veľké uplatnenie z hľadiska nákladov a variability.

projekt

Pôdorysné riešenie sa vyznačuje jednoduchosťou a účelnosťou. Pri minimálnych pôdorysných plochách zabezpečuje bývanie nielen sociálne slabým rodinám, ale poskytuje uplatnenie aj ako apartmánové ubytovanie v turistických centrách.

projekt

Pri týchto projektoch je možnosť prefinancovania z eurofondov.