Technické informácie

Konštrukcia domov firmy MPA-drevodom, s.r.o.

Na základe technických informácii o konštrukcii nášho systému, môžeme potvrdiť vysokú kvalitu segmentov stavby. Všetky parametre vysoko pozitívne prekračujú normu STN o 10 až 80% a potvrdzujú omnoho vyššiu kvalitu stavby oproti klasickým murovaným technológiám.

Strešná konštrukcia:
Nosná konštrukcia strechy je navrhnutá podľa parametrov statického výpočtu a tvoria ju spravidla drevené krovy, na ktorých je uložená paropriepustná izolácia a zákazníkom zvolená strešná krytina na dvojitom latovaní.

Strešná konštrukcia v obytných podkrovných priestoroch je vybavená dvomi vrstvami tepelnej izolácie. Jedna medzi krovy a druhá pod krovy do roštu pod sadrokartón v celkovej hrúbke 400 mm. Vrstva izolácie je z interiéru vybavená parozábranou a opláštená sadrokartónovou doskou minimálnej hrúbky 12,5mm (môže byť impregnovaná proti vlhkosti, alebo protipožiarna na zvýšenie požiarnej odolnosti). Uvedené zloženie strechy dosahuje tepelný odpor min 7,6m2K/W. Tepelný odpor môže byť pri uvedenom zložení vyšší, závisí od zákazníkom zvolenej kvality použitej tepelnej izolácie.


Stropná konštrukcia:
Nosná konštrukcia stropu je navrhnutá podľa parametrov statického výpočtu a tvoria ju spravidla drevené stropné trámy, uložené na obvodových a stredných nosných stenách.

Stropná konštrukcia je v obytných podkrovných priestoroch navrhnutá s ťažkou plávajúcou podlahou. Stropné nosné trámy sú z hornej strany vybavené záklopkou z dosiek OSB min. hrúbky 25 mm, na ktorom sú uložené dosky na utlmenie kročajového hluku z polystyrénu hrúbky 20mm, zaliate cementovým poterom hrúbky 40mm. Na poter je možné ukladať zákazníkom zvolenú nášľapnú vrstvu podlahy. Medzi stropné trámy je ukladaná tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 100mm (plní funkciu tepleno-izolačnú a tiež akustickú). Vrstva izolácie je z prízemia vybavená parozábranou a opláštená sadrokartónovou doskou minimálnej hrúbky 12,5mm (môže byť impregnovaná proti vlhkosti, alebo protipožiarna na zvýšenie požiarnej odolnosti).

Stropná konštrukcia v neobytných podkrovných priestoroch je vybavená dvomi vrstvami tepelnej izolácie. Jedna medzi krovy a druhá pod krovy do roštu pod sadrokartón v celkovej hrúbke 400 mm. Vrstva izolácie je z interiéru vybavená parozábranou a opláštená sadrokartónovou doskou minimálnej hrúbky 12,5mm (môže byť impregnovaná proti vlhkosti, alebo protipožiarna na zvýšenie požiarnej odolnosti). Uvedené zloženie strechy dosahuje tepelný odpor min 7,6m2K/W. Tepelný odpor môže byť pri uvedenom zložení vyšší, závisí od zákazníkom zvolenej kvality použitej tepelnej izolácie.


Podlaha v prízemí na podkladovom betóne:
Vrstvy podlahy na podkladovom betóne vybavenom izoláciou proti vlhkosti, prípadne protiradónovou izoláciou a tvorí ju vrstva tepelnej izolácie z polystyrénu hrúbky 150 mm, zaliata cementovým poterom hrúbky 40mm. Na poter je možné lepiť, alebo ukladať zákazníkom zvolenú nášľapnú vrstvu podlahu. Uvedené zloženie podlahy dosahuje tepelný odpor min 2,7m2K/W.


Obvodové nosné steny:
Tvoria hlavnú zvislú nosnú konštrukciu, ktorá sa skladá zo zatepleného dreveného rámu hrúbky 140mm, oplášteného z oboch strán OSB doskou hrúbky 12mm. Vo vnútri rámu je vložená tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 140mm. Takto zložený stenový panel je z vnútornej strany vybavený parozábranou a opláštený sadrokartónovou doskou minimálnej hrúbky 12,5mm (môže byť impregnovaná proti vlhkosti, alebo protipožiarna na zvýšenie požiarnej odolnosti), z vonkajšej strany je zateplený 150 mm hrubou vrstvou tepelnej izolácia z polystyrénu alebo minerálnej vlny (podľa požiadaviek požiarneho technika, alebo zákazníka), na ktorú je nanesená vrstva omietky. Uvedené zloženie steny dosahuje tepelný odpor 5,78m2K/W. Tepelný odpor môže byť pri uvedenom zložení vyšší, závisí od zákazníkom zvolenej kvality použitej tepelnej izolácie.


Vnútorné nosné steny :
Tvoria hlavnú zvislú nosnú konštrukciu, ktorá sa skladá zo zatepleného dreveného rámu hrúbky 140mm, oplášteného z oboch strán OSB doskou hrúbky 12mm. Vo vnútri rámu je vložená tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 140mm (plní funkciu tepleno-izolačnú a tiež akustickú). Takto zložený stenový panel je z oboch strán opláštený sadrokartónovou doskou minimálnej hrúbky 12,5mm (môže byť impregnovaná proti vlhkosti, alebo protipožiarna na zvýšenie požiarnej odolnosti). V mieste prevádzky so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľňa) je medzi OSB doskou a sadrokartón vložená parozábrana.


Vnútorne nenosné steny:
Skladajú sa zo zatepleného dreveného rámu hrúbky 80mm, oplášteného z oboch strán sadrokartónovou doskou minimálnej hrúbky 12,5mm (môže byť impregnovaná proti vlhkosti, alebo protipožiarna na zvýšenie požiarnej odolnosti). Vo vnútri rámu je vložená tepelná izolácia z minerálnej vlny až do hrúbky 80mm (plní funkciu tepleno-izolačnú a tiež akustickú). V mieste prevádzky so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľňa) je medzi OSB doskou a sadrokartón vložená parozábrana.